fp-icons
  • 1
  • 2
  • 3

Запитване за цена на счетоводна услуга

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3

Данни за контакт

Компания
Лице за контакт
Телефон
E-mail:

 

Общи данни

Основна дейност
Правна форма
Брой на персонала
Регистрация по ЗДДС
Чуждестранно участие
Дъщерни дружества
Задължения за извършване на одит
Задължение за отчитане по МСФО


Вие се интересувате от

Регистрация на фирма
Регистрация по ЗДДС
Счетоводно обслужване
Обслужване на заплати (ТРЗ)
Консултации

 

Допълнителни услуги

Консултации във Ваш офис
Издаване на фактури
Други услуги


Обеми и брой

Приходни документи (месечно)
Разходни документи (месечно)
Дълготрайни активи
Касови апарати
Магазини, офиси и други
Как е организирано счетоводството Ви до момента
Вашето съобщение
Внос
Износ
Сделки със страни от ЕО
Сделки със страни извън ЕО

 

 .

 

Данъчно представителство
Обслуване на английски език
Изготвяне на отчети по ваш фирмат
Прилагане на СИДДО
Outstaffing

 

.

On-line банкиране
Събиране на документи

 .

Данни за контакт
Компания
Лице за контакт
Телефон
E-mail