fp-icons
  • 1
  • 2
  • 3

  • Всички консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване
  • Консултации отностно легално оптимизиране на данъците
  • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
  • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
  • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база
  • Консултиране и съдействие при регистриране на компания