fp-icons
  • 1
  • 2
  • 3

  • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети  
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО
  • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт